Scientific committee

 • dr Johanes Binder
 • dr hab. inż Michał Józwik
 • dr Michał Karpiński
 • dr Jan Kołodyński
 • dr hab. inż. Anna Kozanecka-Szmigiel
 • dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
 • dr inż. Anna Pakuła
 • dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz
 • dr inż. Agnieszka Siemion
 • dr inż Adam Styk
 • dr Maciej Trusiak
 • dr hab. Piotr Wasylczyk

Organising committee

 • Aleksandra Hernik
 • Michał Lipka
 • Katarzyna Ludwiczak
 • Filip Łabaj
 • Wiktor Kulesza
 • Adam Widomski