Organizing Committee

  • Fabian Dębowy
  • Karolina Gemza
  • Kamil Kalinowski
  • Klaudia Nowacka
  • Karolina Stefańska
  • Edyta Środa