Organizing Committee

  • Piotr Gładysz
  • Piotr Skonieczka
  • Miriam Kosik
  • Marta Misiaszek
  • Dominik Charczun
  • Beata Zjawin
  • Karolina Sędziak
  • dr hab. Piotr Żuchowski, prof. UMK

Student science clubs


With support from

Fundacja Aleksandra Jabłońskiego