• prof. Robert Bogdanowicz
  • prof. Małgorzata Szczerska
  • prof. Paweł Wierzba
  • prof. Marcin Gnyba
  • dr. Mateusz Ficek
  • dr. Monika Janik
  • dr. Srinivasu Kunuku
  • dr. Mattia Pierpaoli